Documenten behorende bij vergaderingen

Link naar een studie over Amerikaanse Vogelkers: Amerikaanse vogelkers van bospest tot bosboom https://www.researchgate.net/publication/335220179_Amerikaanse_vogelkers_van_bospest_tot_bosboom

#65 Hierbij een “folder” van de provincie waarin het proces van de Aanvullende Strategische Voorraden voor de Drinkwatervoorziening (ASV) staat geschetst d.d. jan 2021.
https://bosennatuurede.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-01-13-planning-ASV.pdf

#65 Terugkoppeling Communicatieplan presentatie
https://bosennatuurede.nl/wp-content/uploads/2021/03/Terugkoppeling-communicatieplan-bosonderhoud.pptx

#65 Vakblad Natuur Bos Landschap, met in bijzonder pagina 32 tot met 35
Vlakte in het Nederlandse Bos; Artikel van Jan den Ouden & Frits Mohren (Wageningen University & Research)
https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_feb2021-bossenstrategie.pdf