Leden en adviseurs

De Begeleidingsgroep Bosbeheerplan bestaat uit:

Evert van Amerongen (voorzitter)

Herman Pieter Prangsma (vice-voorzitter)

Wim Appelman (secretaris)

Marcel Baartmans

Jan van den Born

Pouw Jongbloed

Marlies Sanders

Dick Spijker

Suzette Stumpel-Rienks

Maarten Zijp

 

De commissie laat zich vast adviseren door:

Jochem van Gooswilligen (Beheerder Bos en Natuur Gemeente Ede)

Wim Kuster (adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling)

Op ad hoc basis worden andere adviseurs geraadpleegd, zowel van de gemeente als van daarbuiten.