Introductie

Welkom op de website van de Bosraad Ede (voorheen Begeleidingsgroep Bosbeheerplan Gemeente Ede, opgericht bij collegebesluit 2 februari 2010).

Bossen van Ede
De gemeente Ede heeft veel bos en heide in haar bezit: in totaal 2.461 hectare bos en andere natuur. Dit is ongeveer zo groot als vierduizend voetbalvelden. Hiermee hebben we het meeste bos van alle gemeenten in Nederland. We vinden het belangrijk dat Ede een groene gemeente blijft en dat u kunt genieten van de mooie natuur. Daarom kiezen we voor duurzaam en gevarieerd bosbeheer. Het is een bewuste keuze om zelf boseigenaar te blijven. Onze bossen hebben namelijk een belangrijke rol in de samenleving.

Urban Forestry
Vroeger waren de bossen vooral belangrijk voor het hout. Nu heeft een bos ook andere functies: bezoekers komen er graag ontspannen en het landschap heeft historische waarde. Het bos is ook belangrijk voor de natuur op zich. Er leven veel verschillende planten en dieren. Sommigen daarvan zijn zeldzaam en/of beschermd. Omdat het bos verschillende functies heeft, voeren wij een gevarieerd beheer in onze bossen. Dit wordt Urban Forestry genoemd.

Burgerparticipatie
We vinden het heel belangrijk dat inwoners betrokken zijn bij het beheer van de bossen. Daarom is er een begeleidingsgroep van inwoners gevormd. Deze groep geeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het uitvoeren van het Natuurbeheerplan.

Meer informatie
Wilt u meer weten over ons Natuurbeheer? Download het gehele Natuurbeheerplan onder aan de pagina deel A en deel B. Ziet u het bosbeheer liever in de praktijk? Wandel dan de demoroute in het Edese bos Oost. Dit is een wandeling van een uurtje. U krijgt dan de praktijk van het bosbeheer uitgelegd met voorbeelden.