Visie en toekomstplannen

Tijdens de jaarlijkse bosdag op 8 juli 2016 voor ambtenaren en gemeenteraadsleden van Ede hebben Evert van Amerongen (voorzitter Begeleidingsgroep) en George Borgman (Borgman Beheer) uiteengezet wat er tot nu toe is bereikt en wat de plannen van de begeleidingsgroep voor de komende jaren zijn. U kunt deze ‘pitch’ bekijken en beluisteren.

Eind 2016 evalueerde de begeleidingsgroep de zes jaar die zij bestaan. De resultaten hiervan kunt u hier bekijken.

In ieder geval is ons duidelijk geworden dat heel veel beheersaspecten samenhangen met zonering. Hieronder worden een aantal zaken verstaan:

– het opdelen van natuurgebieden in delen die algemeen toegankelijk zijn, tot gedeeltes die afgesloten zijn voor het publiek, zoals rustgebieden voor het wild)

– het zoveel als mogelijk scheiden van gebruikers, zodat loslopende honden geen ruiters aanvallen, mountainbikers en wandelaars elkaar niet in de weg fietsen en lopen, etc.

De komende tijd zal aan dit onderwerp dan ook zeer veel aandacht worden besteed.