Excursies

De Bosraad gaat iedere laatste vrijdag van de maand het veld in onder leiding van de Jochem van Gooswilligen, beheerder Bos en Natuur van de gemeente. Ter plaatse zie je immers beter dan achter een vergadertafel wat er gebeurt en wat de stand van zaken is.


29 maart 2019 – Roekel
Zoals altijd staat de laatste vrijdagmiddag van de maand in het teken van de excursie voor de bosraad. Iedereen werd om 14:00 welkom geheten bij het eetcafé De Roek op de Hartenberg, waarvandaan de excursie naar het naastliggende gebied Roekel begon. Het weer was goed, de zon scheen volop, tot tevredenheid van velen aanwezigen. De invulling van de excursie was een wandeling langs bijzondere plekken in het gebied Roekel. Tijdens de wandeling vertelde Jochem uitgebreid over het gebied Roekel. Martijn (stagiair bij de Gemeente Ede) legde het een en ander uit over zijn resultaten en aanbevelingen voor het gebied wat betreft bosverjonging. Op dit gebied ligt er een opgave in het beheer van de komende jaren. De bedoeling is om de komende dunningsronden meer te gaan verjongen. Dit is nodig om te zorgen dat er ook in de komende generaties verschillende bosopstanden van verschillende leeftijden aanwezig zijn. Hiermee wordt het geïntegreerde bosbeheer in de praktijk gebracht. Na een gezellige en interessante wandeling door het bosgebied Roekel ging iedereen rond 15:30 met tevredenheid naar huis.
Martijn/Jochem van Gooswilligen. Foto’s Dick Spijker (klik voor vergrotingen)

 


22 februari 2019 – Voormalig MOB-complex aan de Fransekampweg, Bennekom
Onder leiding van Jochem kregen we toegang tot het terrein dat meestal is afgesloten voor publiek. Het wordt beheerd door gemeente Ede en onderhouden door de vrijwilligers van A Rocha, die dit terrein vijf jaar geleden hebben geadopteerd. Voorzitter van de groep John Smits, projectmanager bij Staatsbosbeheer, vertelde over het werk van de groep: er is al veel terrein open gemaakt, er zijn weer stukjes heide. Er is een oude opslagplaats als vleermuiskelder bestemd, waar dit jaar zowaar een vleermuis is waargenomen. Er worden regelmatig zandhagedissen gezien, die de dreigende verbossing van het gebied overleefd hebben. Deze soort moet nodig gemonitord worden. Verder staan er nogal wat bramen. Op de paden veel bosaardbei. Er zijn nog steeds wat open zandige plekken, potentieel botanisch en entomologisch waardevol. Volop wilgen, een plek met adelaarsvaren en veel bosbes.
Bij de twee blusvijvers is de oever opengekapt, zodat er weer licht op het water kan vallen. Als de vegetatie weer ontwikkeld is zal Marcel nog eens gaan kijken naar interessante soorten.
We hebben geadviseerd het vrijkomende hout (niet voldoende voor de biomassacentrale, maar toch een flinke hoeveelheid) zoveel mogelijk aan de buitenkant van het terrein te leggen, zodat daar een soort wal ontstaat. Deze kan op de lange duur misschien het huidige hek vervangen.
Er staat een groepje populieren die erg snel aan het uitgroeien zijn. Ons idee: weghalen nu het nog kan.
Verbinden met andere heideterreinen zou het gebied waardevoller maken. Misschien kunnen we het oude idee van herinrichting van de akkers langs de Dikkenbergweg weer van stal halen.
Vervolgens gekeken bij het bosterrein langs de Prins Hendrikweg waar een aantal jaren geleden de grote Amerikaanse eiken zijn gekapt. Het ziet er nogal rommelig uit, maar misschien zijn er ook potenties. Zo staat er bv heel wat jonge hulst, berk en zomereik. Er is een stagiair die naar bosverjonging gaat kijken. We zijn benieuwd.
We namen afscheid bij een ballet van maar liefst vijf buizerds in de lucht.
Suzette Stumpel, tekst en foto’s (klik voor vergrotingen)

 

Opengemaakt heideterrein, een van de blusvijvers en bosverjonging te zien in het gedeelte waar Amerikaanse eik
is gekapt (ong 5 jaar geleden)


25 januari 2019 – Omgeving hertenreservaat
Een bezoek gebracht aan de omgeving van het hertenreservaat om de werkzaamheden daar in ogenschouw te nemen. De foto’s van het winterse bos hieronder zijn  gemaakt door Suzette Stumpel en Geen Broere (klik voor vergrotingen)