Excursies

De Bosraad gaat iedere laatste vrijdag van de maand het veld in; onder leiding van de Jochem van Gooswilligen, beheerder Bos en Natuur van de gemeente. Ter plaatse zie je immers beter dan achter een vergadertafel wat er gebeurt, wat de stand van zaken is.

Op 25 januari 2019 waren we in de buurt van het hertenreservaat om de werkzaamheden daar in ogenschouw te nemen. De foto’s van het winterse bos hieronder zijn  gemaakt door Suzette Stumpel en Geen Broere.