Over de Bosraad Ede

Ede vindt het belangrijk om de inwoners van de gemeente te betrekken bij het beheer van de bossen. Daarom is de Bosraad Ede geïnstalleerd. De Bosraad Ede gaat in gesprek met groepen uit de samenleving, zet zich in voor een integrale benadering van het bosbeheer en stimuleert actieve bijdragen vanuit de inwoners.

Taak
De taak van de Bosraad Ede bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College, de Raad en de Beheerder Bos en Natuur over onderwerpen die in het Bosbeheerplan aan de orde komen of uit andere bron onder de aandacht van de groep komen. Lees hierover meer in het reglement van de Bosraad Ede.