Jeannet Hubbeling

Jeannet Hubbeling (1953) werd geboren in Den Haag en groeide op in Driebergen in de nabijheid van de bossen. Na een rechtenstudie in Utrecht en een korte periode als milieu-ambtenaar in de gemeente Wouw, gaat ze ‘het onderwijs in’. Eerst een aantal jaren bij de Haagse Hogeschool, daarna het volwassenenonderwijs van de Open Universiteit. Inmiddels weer verhuisd naar het westen van het land, volgen inspirerende jaren als docent/studiebegeleider van studenten die pas op latere leeftijd de kans kregen en pakten om een rechtenstudie op universitair niveau te gaan volgen. In die periode groeide ook de liefde voor de natuur door samen met man en kinderen natuurgebieden in binnen- en buitenland te bezoeken. Door de studie van de kinderen (bos- en natuurbeheer resp. geologie) werd ook steeds meer inhoudelijke kennis aan de fascinatie voor de natuur toegevoegd. Zelf werd zij actief in de politiek in het Westland en vervulde zij een aantal bestuurlijke functies bij instellingen en verenigingen aldaar.

Sedert twee jaar woont ze in de gemeente Ede. Samen met haar man besloot ze om na hun pensionering de bossen weer op te zoeken. Ze volgt de gemeentelijke politiek om kennis op te doen over de zaken die hier spelen. Ze was aangenaam verrast over de ruimte die Ede aan haar inwoners geeft om te participeren in de beleidsvorming. Ze maakte kennis met inspirerende voorbeelden als de Jongerenraad en de Bosraad. Als lid van de Bosraad wil ze bijdragen en meewerken aan die burgerparticipatie om zo samen met de gemeente de prachtige natuur hier te behouden en te versterken