Suzette Stumpel – Rienks

Suzette Stumpel-Rienks is in 1965 in Nijmegen biologie gaan studeren en sinds haar studieperiode een enthousiast natuurbeschermer. Begonnen als wetenschappelijk medewerker bij een voorloper van Alterra, werkte zij later als freelance vertaler, bewerker en auteur van natuurboeken voor onder andere uitgeverij Het Spectrum.

Sinds 1981 is zij lid van de districtscommissie Utrecht van Natuurmonumenten en na haar verhuizing in 1990 naar Bennekom in die van Gelderland. Sinds 1995 werkte zij als docent ecologie aan hogeschool Van Hall Larenstein in Velp tot haar pensioen in 2011.

Van 1997-2005 was zij lid van het Bestuur van Natuurmonumenten. Daarna was zij 5 jaar lid van het landelijk bestuur van de KNNV, vereniging voor veldbiologie, en ook nog vrijwillig redacteur van de Uitgeverij KNNV. Inmiddels is zij al ruim 20 jaar voorzitter van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede, waarin men probeert natuur, milieu en landschap in de gemeente Ede te bewaren en verbeteren. Hierbij wordt regionaal veel samengewerkt met de KNNV.

Momenteel is zij lid van het landelijk bestuur van de KNNVen ook nog vrijwillig redacteur van de Uitgeverij KNNV. Haar belangstelling gaat vooral uit naar de relatie natuur/natuurbescherming en abiotiek, naast historische ecologie. En zij hoopt op die gebieden binnen de werkgroep haar steentje te kunnen bijdragen. Het Bennekomse natuurgebied ligt haar na aan het hart vanwege de aanwezigheid van een aantal reptielsoorten, zoals zandhagedis en hazelworm. Het Bennekomse bos bezoekt zij vrijwel elke zondag voor een wandeling.