Tiende advies van Bosraad Ede

De Bosraad Ede heeft November 2021 een advies aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede gestuurd Het Onderwerp betreft toename wild aanrijdingen op de N224 Hierbij het advies https://bosennatuurede.nl/wp-content/uploads/2022/01/tiende-advies-Bosraad-Ede.pdf

Nieuwe Leden Benoemd

Er zijn jongstleden vier nieuwe leden benoemd bij de Bosraad. Te weten: Hélène Hullegie Sanna Bastin Jeannet Hubbeling John Smits U kunt informatie over deze leden en andere leden vinden op pagina Leden adviseurs

Bekalking Ginkel

De gemeente Ede heeft besloten in november 2020 enkele gebieden te bekalken met schelpengruis. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/bekalken-ginkel. Enkele Nieuwsberichten:–https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2477791/Meer-dan-een-miljoen-kilo-kalk-uitgestrooid-boven-natuurgebied–https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/5194602/schelpendropping-uit-helikopter–https://www.gelderlander.nl/ede/een-miljoen-kilo-kalk-strooien-voor-sterkere-botten-van-de-edese-koolmees~af52addf/–https://www.edestad.nl/lokaal/natuur-en-milieu/373476/ede-gaat-verzuring-van-de-bodem-te-lijf-met-kalk–https://www.youtube.com/watch?v=b_d6JhoP0uM

Advies inzake Programma Biodiversiteit

Advies inzake het Programma Biodiversiteit: “Samen sterker met natuur” (december 2019)In het eerste bestuurlijk overleg met wethouder Vreugdenhil op 17-06-2019 is de Bosraad verzocht haar licht te laten schijnen over het Programma Biodiversiteit van de gemeente Ede, getiteld “Samen sterker met natuur”. Op 12 december 2019 hebben wij onderstaand advies uitgebracht. Ook het rapport zelf […]

5 september: themabijeenkomst zonering

Op 5 september gaat de Bosraad het veld in met vertegenwoordigers van B&W en gemeenteraad en een aantal beleidsmakers van de gemeente Ede. Onderwerp van deze werkmiddag / -avond is zonering. Met dit zeer belangrijke vraagstuk houd gemeente en Bosraad zich al geruime tijd bezig. Hoe kun je terreinen en routes zodanig inrichten dat wandelaars, […]

Natuuropschoondag: vrijwilligers gezocht

Jaarlijks nemen ruim 500 basisschoolleerlingen uit de gemeente Ede deel aan de Natuuropschoondag in oktober. Zij maken dan de heide zo veel mogelijk vrij van jonge boompjes zodat de heide open blijft voor insecten, vogels en hagedissen. Buurt Ede en Veldhuizen zoekt veel vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van de Natuuropschoondag. Daarnaast is […]