Marlies Sanders

Marlies Sanders (1967) studeerde biologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en promoveerde in 1999 op de mogelijkheden van GIS en remote sensing voor het natuurbeheer in moerasgebieden. Sinds 2000 werkt ze bij Alterra Wageningen UR, het kennisinstituut voor de groene ruimte. Ze werkt daar voornamelijk aan allerlei evaluaties van het natuurbeleid van het ministerie van LNV (inmiddels E,L&I) meestal in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving, voorheen het Milieu-en Natuurplanbureau.

Zo heeft zij gewerkt aan de Natuurbalans en aan de Ecologische evaluatie van Programma Beheer (subsidieregeling natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer) en van Staatsbosbeheer. Ze rijdt graag met haar Haflingermerrie Fenne in het Bennekomse bos en is lid van de begeleidingsgroep Bosbeheerplan 2010-2022.