Natuurgebied: Vlinderdas

Vlinderdas is een gebied binnen de Noord Ginkel. Het is een landbouwgebied van ongeveer 150 hectare. Naast weilanden en akkers ziet u hier ook houtwallen, bomenlanen, zandwegen, poelen en vennen. Dit deel van de noord Ginkel ligt op een punt waar twee oude smeltwaterdalen samenkomen. Daarom is de grond hier veel vochtiger. Door de ligging is dit een afwisselend landschap met bijzondere planten en dieren. In deze omgeving ziet u plassen als de Heidebloemplas en de Kreelse Plas.

Beleef de Vlinderdas
Door het afwisselende landschap van houtwallen, landbouwgrond en bosjes is het een goed gebied voor planten en dieren. Maar ook voor de mens is het een aantrekkelijke plek, waar van alles te zien en te beleven valt.

Om u kennis te laten maken met `Vlinderdas` is er een wandelroute van 6 kilometer uitgezet. U leest op informatiepanelen over de omgeving. Er is ook een korte route van ongeveer 4 kilometer en een route voor rolstoelgebruikers.

Zie de routebeschrijving.

Hoe Vlinderdas zijn naam kreeg
In 1990 is een natuurproject gestart in het gebied. Het project kreeg de toepasselijke naam `Vlinderdas`. Niet alleen heeft het gebied de sierlijke vorm van een vlinderdasje, maar er komen ook bijzondere vlindersoorten en dassen voor. De genomen maatregelen zijn deels voor de bescherming van deze diersoorten.