Natuurgebied: Roekel

Tussen Ede en Otterlo ligt een typisch Veluws bosgebied: Roekel.

Beleef Roekel
Roekel is een rustig en uitgebreid bosgebied met vele kleine paden. Als wandelaar een uitgelezen bos om in rond te dwalen, waarbij het zeer goed mogelijk is dat u een wild zwijn of edelhert ontmoet. U kunt ook heel goed te fiets of te paard van dit bos genieten. Er zijn geen rolstoelvriendelijke paden in dit bos. Aan de kant van Otterlo zijn verschillende campings van waaruit het bos goed te verkennen is. Of parkeer uw auto bij Restaurant Steakhouse Amadeus, aan de Apeldoornseweg.

Beheer
In Roekel groeit vooral de Grove Den. Nabij de `s Heerenloo de Hartenberg ligt een bosreservaat, waar voornamelijk Vliegdennen staan. Dit zijn oude, zeer grillig gevormde dennen die niet geplant zijn, maar waarvan het zaad door de wind is aangevoerd. In een bosreservaat gaat de natuur (bijna) volledig zijn gang. We doen daar weinig aan beheer, maar proberen te sturen naar meer gevarieerde boomsoorten. Dit betekent dat Grove Dennen soms plaats moeten maken loofhoutsoorten zoals Berk, Eik en Beuk.