Dick Spijker

Dick Spijker (1953) is getrouwd met Joke, heeft twee kinderen en woont in Amsterdam – Watergraafsmeer. Hij studeerde een paar jaar biologie aan de Vrije Universiteit en is daarna in de ICT terecht gekomen. Momenteel werkt hij als zelfstandige. Kwaliteitsmanagement is sinds een jaar of twintig zijn specialisme.

In 1965 hebben zijn ouders een vakantiehuisje in Otterlo gekocht en nog steeds is dat eigendom van de familie. Daar ligt ook de verbinding met de begeleidingsgroep Bosbeheerplan 2010-2022: al meer dan vijftien jaar is de Vereniging Erfpachters Otterlo in het bos actief met de bestrijding van prunus. Dit in nauw overleg met de Gemeente Ede. Dick is ook op andere gebieden actief op het gebied van natuurbeheer. Als voorzitter van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat denkt hij met een groot aantal instanties mee over het beleid ten aanzien van deze eilandjes en helpt daar ook eens per jaar mee met het verwijderen van zwerfvuil en andere onderhoudswerkzaamheden. Zie www.rottumeroog.org. Zijn schelpenverzameling is zijn grootste passie, direct gevolgd door het schrijven van korte verhalen (www.deblikvandick.nl).